Tasán Cruz, Dany Marcelo (2011). Caracterización de morteros de yeso reforzados con fibras recuperadas de eslingas textiles de un solo uso.. Thesis (Master thesis), E.U. de Arquitectura Técnica (UPM).