Arambasic, Igor (2008). RF- Front-End Non-Linear coupling cancellation = Cancelación de acoplo no lineal en frontales de RF. Thesis (Doctoral), E.T.S.I. Telecomunicación (UPM).