Gutiérrez y Restrepo, Emmanuelle and Martínez Normand, Loïc (2010). Localization and web accessibility. "Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació" (n. 8); pp. 1-6. ISSN 1578-7559.